Trạm 60m3/h Đakglei - Kontum

  • dia-chi-vnbm-so-1-1499411932.jpg
  • dia-chi-vnbm-so-2-1499411982.jpg
  • b1-1707-1500181237.jpg
  • b2-1707-1500181268.jpg
  • b3-1707-1500181315.jpg
  • b4-1707-1500181343.jpg
  • b5-1707-1500181367.jpg

Điện thoại liên hệ

 

Giám đốc:

Mr. Tín - 091 3236 407

 

Phòng kinh doanh:

Ms. Hà - 097 7124 642

 

Trạm 60m3/h Đakglei - Kontum

Trạm 60m3/h lắp đặt cho công ty Hồng Phát tại Dakglei - Kontum.

Hoàn thành và đi vào hoạt động tháng 12 năm 2009.
 

Sau đây là một số hình ảnh trong qua trình lắp đặt và vận hành trạm trộn.


 

Trạm 60m3/h Đakglei - Kontum

Liên hệ với chúng tôi

 VINABIMA 
Địa chỉ: 144 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Nhà máy: Đường TS 11 - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
Tel:
0977 124 642 / 0913 236 407 / 024 3877 0906
Email:tinbima@gmail.com - bimahanoi@gmail.comFacebook

© Copyright 2018 VietnamOnline.vn. All rights reserved

 
Facebook chat